NTK
De stichting Nieuwe Twentse Kunst is een kunstenaarsinitiatief opgericht in 1997. En richt zich op het presenteren van hedendaagse kunst. Daartoe onderneemt de stichting NTK initiatieven. Soms hebben deze een korte duur, maar er zijn ook langlopende projecten zoals bijvoorbeeld het presenteren van beeldende kunst in het Kunst-Torentje in Almelo.
Meer over de Nieuwe Twentse Kunst