Info

Achtergrond en visie van de stichting Nieuwe Twentse Kunst

Wat is NTK?
St. Nieuwe Twentse Kunst

De stichting Nieuwe Twentse Kunst is een kunstenaarsinitiatief gevestigd in Twente. Voor de NTK zijn mediakunst en mixed media kunstvormen waarbij techniek en cultuur elkaar aanraken en beproeven, of waar er een overlap is van diverse kunstdisciplines. De NTK ziet dit als hedendaagse verworvenheden, voortgekomen uit de drang van de mens tot ontdekken en experimenteren. 
NTK  biedt beeldend kunstenaars, die multimedia of mixed media toepassen in hun werk, een kans hun werk aan het publiek te tonen. Op deze manier levert de stichting een bijdrage aan de diversiteit van het kunstklimaat. 

 

De stichting wil een breed publiek in contact brengen met nieuwe vormen van kunst. NTK doet dit door naar buiten te treden en exposities en manifestaties te organiseren. Deze kunnen op verschillende locaties plaatsvinden in de oostelijke regio van Nederland. De NTK werkt op basis van losse projecten met wisselende projectleiders, er zijn geen mensen in vaste dienst van de stichting. Op deze website kunt u meer informatie krijgen over de verschillende (reeds uitgevoerde) projecten. 

Wat doet NTK?
Activiteiten

De NTK zet in op de volgende activiteiten

 

  • Het organiseren van exposities van kunstenaars en van kunstenaars uit andere plaatsen (nationaal en internationaal) bijvoorbeeld via uitwisselingsprogramma’s met initiatieven en beroepsorganisaties aldaar.
  • Het organiseren van kunstmanifestaties (festivals) op verscheidene plaatsen welke tijdelijk dan wel blijvend karakter hebben.
  • Het uitgeven van publicaties.
  • Het opzetten van een platform voor ontwikkeling, door onder andere educatieve projecten op te zetten.
  • Het bevorderen van de uitwisseling en samenwerking tussen kunstenaars die in de (eu)regio van Twente actief zijn, of wel woonachtig zijn, en andere (nationaal/ internationaal) kunstenaars.
  • Het instigeren van innovatieve kunstprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van Augmented Reality.
  • Alle overige activiteiten die bijdragen aan een goed kunstklimaat in de (eu)regio.
Waar vandaan?
Achtergrond

NTK is opgericht in het voorjaar van 1997 in Enschede. In 2005 verhuisde de NTK naar Almelo waar een nieuw bestuur werd benoemd. Dit bestuur had zich ten doel gesteld een jaarlijks mediakunstfestival in Almelo te organiseren onder de naam MAFF (Media Art Flow Festival). MAFF is tot en met 2017 georganiseerd in Almelo. Naast MAFF begon de NTK ook andere projecten gerelateerd aan beeldende kunst te organiseren. Per februari 2014 beheert de stichting NTK bijvoorbeeld een expositieruimte in Almelo, namelijk het Kunst-Torentje. Eind 2015 heeft de NTK een visie ontwikkeld en een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit heeft geresulteerd in de uitvoering van onder andere “Art Flow Events” in 2017. Eind 2017 heeft de NTK een nieuwe bestuursvorm aangenomen. In 2018 is het de intentie om bestaande vaste projecten zoals het Kunst-Torentje te continueren. Tevens zal er een nieuw beleidsplan ontwikkeld worden.