MAFFESTIVAL

Media Art Flow Festival Almelo

Het Media Art Flow Festival is een in Almelo gevestigd mediakunstfestival, dat deze vorm van kunst promoot in de stad, de provincie Overijssel, op nationaal en internationaal niveau. Het Mediakunst Festival wordt door kunstenaars en professionals uit Almelo en omgeving sinds 2007 georganiseerd.

Voor MAFF is het intermediair tussen publiek en kunst de kern van haar bestaan. MAFF is een compact festival en presenteert zich volledig gratis in de openbaarheid van de stad. MAFF biedt een podium aan kunstenaars die zich bezig houden met ontwikkelingen, die van belang zijn voor de veranderende sociale, maatschappelijke en inhoudelijke structuur van de kunst in Nederland en daarbuiten. Daarmee is MAFF niet enkel een lokaal mediakunst gebeuren, maar een internationaal volwaardig festival waarbij kunstenaars en publiek met elkaar in contact worden gebracht. MAFF wil daar nadrukkelijk het verschil in maken.

Voor MAFF zijn cultuurparticipatie en netwerkvorming belangrijke voorwaarden. Kunstenaars worden uitgenodigd op basis van hun bereidheid open te staan voor confrontatie van hun werk ten opzichte van het publiek. Kunst geïnteresseerden, maar ook toevallige passanten, moeten ieder op hun eigen niveau rechtstreeks kunnen debatteren en netwerken met de deelnemende kunstenaars. Een actieve deelname van bezoekers gaat voor MAFF verder dan alleen meedoen met een workshop of het bedienen van een interactief kunstwerk. Bezoekers moeten de mogelijkheid hebben in discussie te gaan over het getoonde werk met de kunstenaar. MAFF zet hiervoor als mediator “Supergidsen” in. Zij moeten het publiek enthousiasmeren en betrekken bij MAFF. Bij MAFF zijn daarom geen symposia in besloten zaaltjes waar alleen de kunstincrowd komt, maar debatten in de openbare ruimte van de stad Almelo.

MAFF sluit ieder jaar bij een cultureel evenement in de stad aan, waarmee samen een cultureel weekend wordt georganiseerd. In 2015 is dat Kunsten op Straat. MAFF wordt gehouden in het tweede weekend van september 2015 in Almelo.

125

CUPS OF COFFEE

253

PIZZAS ORDERED

72

CLIENTS

25

AWARDS WON