Voorwoord en Thema

Voorwoord en Thema

Eigenzinnig MAFF!

 

Door Menno Dimitri Ouderkerk, artistiek directeur van de stichting Nieuwe Twentse Kunst

 

MAFF X is de tiende versie van het meest eigenzinnige festival dat Almelo rijk is. Het festival bestaat sinds 2007. Uit een tijd waarin er nog geen sprake was van enige malaise op het gebied van financiën in de wereld. In tien jaar veranderden de wereld en Almelo enorm. De gevolgen van de crisis zijn letterlijk overal zichtbaar. Het diepste dal ligt alweer achter ons en langzaam en voorzichtig krabbelt de maatschappij weer op. Ook de beeldende kunst merkt de gevolgen van de langdurende crisis. Kunst moet sociaal gaan participeren en het liefst los komen van overheids kapitaal. Ondanks de politieke en maatschappelijke discussies hield MAFF stand. Het vrij toegankelijke en in festivalland kleine MAFF toont zodoende al sinds haar begin op een laagdrempelige manier kunst van internationale en nationale kwaliteit in Twente.

 

Binnen MAFF is sinds 2013 het Young at Art programma ontwikkeld. Young at Art geeft nieuw kunstzinnig talent van de Artez academies de kans om zich te presenteren. De afgelopen jaren is MAFF voor veel Young at Art kunstenaars een springplank naar meer artistieke ontwikkeling geweest. Tijdens MAFF X presenteren negen speciaal geselecteerde talenten van de Artez Academies hun werk in de Pop up galerie van MAFF.

 

Om de eigenzinnigheid en de artistieke kwaliteit te behouden zal MAFF een belangrijke verandering voor de toekomst doorvoeren. Daarom wordt het Media Art Flow Festival de Media Art Flow Factory. Vanuit de “Factory” oftewel “Maak” gedachte geven we meer aandacht aan het zo broodnodige kunstzinnige experiment, die onze samenleving fris zal houden.

 

Thema: Comedy, does humor belong in to art

 

Door Marthijn de Rooij, projectleider MAFF X

 

In welke gedaante komt humor voor in de hedendaagse kunst? Hoe gedraagt het zich en hoe fungeert humor binnen het artistieke veld? Hoe neemt humor zijn rol op als gastheer binnen de hedendaagse kunst? Humor is een groot onderdeel van het denken in belangrijke artistieke bewegingen van de 20ste en 21ste  eeuw. Deze verbintenis die humor met kunst heeft, is zowel zichtbaar in de visuele, als ook in de conceptuele strategie van sommige kunstwerken.

 

Binnen het thema kun je uiteenlopende soorten humor definiëren. Er zijn kunstenaars die tragiek verpakken in een humoristische vorm. Humor is voor de toeschouwer een speelse gastheer om een kunstwerk te leren kennen. De toeschouwer wordt verleid met een op het eerste gezicht eenvoudig of onschuldig beeld, om hem pas in tweede instantie met een veel donkere, tragische of kritische boodschap te presenteren. Aan de andere kant zie je dat de lelijkheid of schrijnende tragiek in een kunstwerk als aanvaardbaar wordt ervaren omdat de humor waarmee ze in beeld gebracht het geheel lijkt te relativeren en uit te balanceren. Zo verlegt humor de grenzen van de esthetische ervaring. Voor weer anderen is humor, net als kunst in het algemeen, een weloverwogen strategie om tragische manifestaties van conventies en heersende dogma’s in beeld te brengen en op de proef te stellen. Misschien kan er over deze kunstenaars gezegd worden dat humor hen de gelegenheid geeft om zich ten opzichte van de mogelijk tragische inhoud van het werk op te stellen als commentator, de buitenstaande partij of de hofnar.

 

Er valt veel over humor te zeggen en te schrijven. Het is leuk of het is niet leuk. Je hebt het of je hebt het niet. In ieder geval draagt komedie bij om op een bepaald vlak de balans te herstellen en helpt het ons het evenwicht te bewaren.

 

Kunstenaars tijdens MAFF X zijn uitgenodigd vanwege hun verhouding tot Comedy.

Date

2 februari 2015

Category

MAFF 2016