HELEEN LANGKAMP

HELEEN LANGKAMP

‘Evening walk towards the full moon’  HD video 1440 x 1080 Duration: 00:02:16. 2015

 

Dit project is ontstaan vanuit een avondwandeling tijdens volle maan. Hier werd ik me bewust van hoe het begrip tijd zijn systematische, lineaire component verliest en overgaat in een ervaring waar alle momenten in elkaar overvloeien (Henri Bergson).  Terwijl ik de intentie had om in de richting van de volle maan te lopen en de maan ‘te volgen’, waaronder het verlangen ligt om dichterbij te kunnen komen, ervoer ik tegelijkertijd ook de onmogelijkheid daarvan. De discrepantie tussen het romantisch verlangen naar een onbereikbare en ideale wereld en anderzijds de systematische wereld die zich sterk profileert in deze tijd is een belangrijke karakteristiek van mijn werk.  De ervaring van de wandeling bij maanlicht heb ik geprobeerd ‘te vangen’ in woorden waardoor een gedicht ontstond.

 

Dit gedicht heb ik door de digitale vertaalmachine  van google-translate laten ‘voordragen’.  Op elk accent in het gedicht wordt de maanwandeling visueel weer in gang gezet, en begint de film opnieuw, waarbij een laag over de vorige
heen wordt geplaatst. Het roept de suggestie op alsof je deze ervaring opnieuw, systematisch zou kunnen beleven. In totaal zijn er 39 wandelingen verwerkt in deze video.

Date

15 augustus 2017

Category

BAFF 2017