ST. NIEUWE TWENTSE KUNST
De stichting Nieuwe Twentse Kunst is een culturele organisatie, die zich richt op het implementeren van kunst met nieuwe media in de maatschappij. De stichting neemt sinds 1997 initiatieven om nieuwe kunst en in het bijzonder mediakunst te promoten en mogelijk te maken in het oosten van Nederland. De intiatieven hebben soms de vorm van kortlopende projecten, maar er zijn ook langlopende projecten zoals het Media Art Flow Festival in Almelo en het Kunst-Torentje.
Over de stichting NTK
72

Visitors

Almelo is zóóó 2014!
Bekijk het project
“Dit is zóóó 2014” komt voort uit het social arts en awareness project tijdscapsule Almelo dat de stichting Nieuwe Twentse Kunst sinds MAFF 2013 langzamerhand opstart. Doel van de Tijdcapsule Almelo is om te gaan nadenken over hoe Almelo er in 2030 uit kan zien. Wat zijn de dromen en ideeën voor de toekomst van de inwoners van de stad Almelo? Hoe gaan we vooruit? Hoe ziet de leefomgeving er dan uit? Wat is die toekomst? En zeker ook wat is de relatie met het verleden? Met “Dit is zóóó 2014” gaan jongeren uit Almelo en omgeving de toekomst van de stad onderzoeken. De resultaten hiervan worden in een tijdcapsule geplaatst, die in 2015 de Almelose bodem ingaat en in 2030 het daglicht weer zal zien
HET KUNST-TORENTJE
De stichting Nieuwe Twentse Kunst heeft per mei 2014 het expositieprogramma voor beeldende kunst in het Kunst-Torentje in Almelo bij de rechtbank overgenomen van stichting het Torentje, dat van 1995 t/m 2013 exposities heeft verzorgd. Het Kunst-Torentje biedt ruimte aan het werk van startende kunstenaars en kunstenaars, die op enige wijze een verbinding met Almelo maken.

Een belangrijk doel van de stichting Nieuwe Twentse Kunst is, dat het Kunst-Torentje haar functie als expositieruimte voor experimentele kunst behoudt. De gemeente Almelo geeft hiervoor ondersteuning vanuit haar actieplan kunst in de openbare ruimte.
Het Kunst-Torentje neemt sinds haar openstelling voor kunst een belangrijke culturele positie in Almelo, de regio en daarbuiten in.

kunsttorentje_tr

Ga naar de website!
Het MAFFestival is een kunstfestival met ruime aandacht voor nieuwe media. Tijdens het festival wordt Almelo letterlijk in een ander, maar feestelijk licht gezet. Moderne en jonge kunstenaars presenteren aan de hand van een MAFF- thema eigenzinnige kunst. MAFF is een festival waarbij beleven, genieten en denken hand in hand gaan. MAFF is hip en origineel, een geweldige manier om Almelo eens op een andere manier te ontdekken.

maff_tr

CHECK DE WEBSITE!
HET MEDIA ART FLOW FESTIVAL
Kunstenmakers en BYT Concepts hebben in opdracht van de stichting Nieuwe Twentse Kunst het project Het Ei van Columbus ontwikkeld. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft hiervoor gelden ter beschikking gesteld vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, deze regeling is in Overijssel uitgevoerd door de Rijnbrink groep.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn op het gebied van cultuureducatie voor het primair onderwijs (basisschool Het Kompas) en BSO (Kindcentrum Columbus Junior) beide in Overdinkel. Deze leerlijn gaat van binnen- naar buitenschools.

CHECK DE WEBSITE!
Het ei van Columbus

thumb-e1419882355855photo-150x150

 

 

logo_kmlogo_btc